Dansk

Fejlsøgning på ekstern snegl, der ikke vil starte.

Download denne side som Word-fil (.doc)

1. Stil M01 off på 00, så spjældet åbner.
 
2. Er motorværnet for den eksterne snegl tændt?
Resultat:
Ja
Nej, den er slået fra.
 
3. Genindkobel motorværnet.
Resultat:
Ja, sneglen kører.
 
Nej, den er slået fra igen.
 
4. Mål med multimeter spændingen mellem klemme 1, 3 og 5 på endekortet.
Resultat:
3 x 380V AC.
Der mangler en af faserne.
 
5. Kontroller, de 2 sikringer der sidder i endekortet, i bunden af motorværnet.
Resultat:
Ja, 1 el 2 sikringer var defekte.
Nej, sikringerne var ok.
 
6. Efter at sikringerne er skiftet, startes sneglen igen på motorværnet.
Resultat:
Sikringerne springer igen.
 
Sneglen kører.
 
7. Mål med multimeter spændingen på de 3 nederste klemmer på motorværnet.
Resultat:
3 x 380V AC.
Der mangler en af faserne.
 
8. Mål med multimeter spændingen på de 3 øverste klemmer på motorværnet.
Resultat:
3 x 380V AC.
Der mangler en af faserne.
 
9. Mål med multimeter spændingen på de 3 øverste klemmer på hovedafbryderen.
Resultat:
3 x 380V AC.
 
 
Der mangler en af faserne.
 
10. Åben Cee stikket og mål med multimeter spændingen på de 3 klemmer.
Resultat:
3 x 380V AC.
 
 
Der mangler en af faserne.
 
 
 
11. Kontroller indstillingen for justerskruen på siden af spjæld motoren (se billede herunder) - (Justerskruen for kontakten, skal stå på 7-7,5)
 
kontakt
 
Resultat:
Ja, stod forkert, efter justering starter sneglen.
Nej, stod rigtig.
 
12. Kontoller om den lille røde lysdiode nederst på endekortet, placeret under motorværnet,
lyser.
Resultat:
Ja
Nej
 
13. Mål med multimeter spændingen mellem klemme 1 og 2 på endekortet.
Resultat:
5VDC
0VDC
 
14. Mål med multimeter spændingen mellem klemme 1 og 2 nederst på følerprintet.
Resultat:
5VDC
0VDC
 
15. Mål med multimeter spændingen mellem klemme 1 og 3 nederst på følerprintet.
Resultat:
5VDC
0VDC
 
116. Kontroller kontaktsættet i spjældmotor, ved at måle mellem klemme 1 og 4 nederst på
følerprintet.
Resultat:
5VDC
0VDC
 
 
 
 
 
Konklusion:
Gå til trin 11
Gå til næste trin
 
 
Konklusion:
Kontroller indstillingen på motorværnet,
sammenlignet med motorens strømforbrug.
Sneglen er blokeret, eller der mangler en
fase, gå til næste trin
 
 
 
Konklusion:
Motoren er blokeret, afhjælp problemet.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
Konklusion:
Skift sikringerne, og gå videre til næste trin.
Gå til trin 7.
 
 
 
 
Konklusion:
Sikringerne er for små, eller motoren er
blokeret, afhjælp problemet.
Sneglen har været blokeret, eller
sikringerne var for små.
 
 
 
Konklusion:
Endekortet er defekt, og skal skiftes.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
Konklusion:
Motorværnet er defekt, og skal skiftes.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
Konklusion:
Forbindelsen mangler i en af kablerne,
mellem hovedafbryderen og motorværnet,
chek forbindelser og kabler.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
Konklusion:
Forbindelsen mangler i en af kablerne,
mellem Cee stikket og hovedafbryderen, chek forbindelser og kabler.
Det er forsyningen det er galt med, kontakt
elektrikkeren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusion:
Ved gentagne fejl, bør spjældmotoren skiftes.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
 
 
Konklusion:
Gå trin 4.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
Konklusion:
Endekortet er defekt, og skal skiftes.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
Konklusion:
Forbindelsen over til endekortet er defekt,
chek kabler og stik.
Gå til næste trin.
 
 
 
Konklusion:
Endekortet er defekt, og skal skiftes.
Gå til næste trin.
 
 
 
 
 
Konklusion:
Kontaktsættet i spjældmotoren er defekt,
motoren udskiftes.
Endekortet er defekt, og skal skiftes.
 
lefttopcorner
leftbottomcorner