Dansk

Fejlsøgning på ekstern snegl, der ikke vil stoppe.

Download denne side som Word-fil (.doc)

Den eksterne snegl stoppe ikke, selv om føleren lyser og brandspjældet lukker.

1. Afmonter det 2 polet stik i endekortet til den eksterne snegl.
Resultat:
Ja, sneglen stopper.
Nej, sneglen fortsætter.
Konklusion:
Følerprintet er defekt, og skal skiftes.
Endekortet er defekt, og skal skiftes.
lefttopcorner
leftbottomcorner